Forhåndsdømmer du? En myte må avlives…

Det er mange som forhåndsdømmer nord og ned når det nevnes «vernet bedrift».
Jeg var også en av dem som gjorde det, inntil sommeren ’17. Da fikk jeg et helt annet syn på dette, og vil dele dette med dere i håp om at også andre endrer sitt syn på slike bedrifter!

Det er kjent over alt, «alle» trur de vet alt, «alle» forhåndsdømmer…

Jeg møter det til stadighet, og det er skammelig. Nå skal det sies at jeg også var en av dem før, men fikk snudd mitt syn skikkelig, og jeg håper for all del at med dette kan jeg snu synet til andre også.

Jeg snakker om vernede bedrifter.
Så fort de nevnes kommer det kommentarer som «bare tullinger og tilbakestående jobber der» og «en samling tapere» og mye mye verre.
Virkelig synd vil jeg si, nå som jeg har erfart selv hvordan en slik bedrift fungerer.

Etter å ha falt ut av det ordinære arbeidslivet pga kronisk sykdom i ’14, og gjentatte men mislykkede forsøk på å komme tilbake fikk jeg tilbud av NAV i ’17 om hjelp igjennom bedriften Innovi. Noe nølende takket jeg ja til tilbudet, jeg hadde jo mine fordommer ovenfor vernede bedrifter (mer om Innovi generelt senere).

I Juli ’17 hadde jeg mitt første møte med en meget trivelig veileder fra Innovi. Her snakket vi om min situasjon, både opptil den dagen og fremtidsutsikter, og hva som eventuelt skulle trenges for at jeg skulle klare å komme tilbake til arbeidslivet igjen. Og, etter denne hyggelige samtalen var det oppmøte og omvisning på avdelingen til Innovi i Marker.

På denne omvisningen ble jeg møtt av mange blide og hyggelige mennesker (ja, for vi alle er mennesker uansett åssen DU ser på det). Jeg fikk møte en arbeidsleder som med et stort smil viste meg rundt og fortalte hva denne avdelingen jobbet med, hvilke kunder de hadde, og jeg ble introdusert for de fleste som jobbet her. Jeg fikk også hilse på de andre lederne der, og alle, både ledere og ansatte ga meg umiddelbart en følelse av å være hjertelig velkommen til «familien». Snakk om mottagelse det står respekt av!

Etter dagen med omvisning gikk det noen dager før jeg skulle begynne å jobbe der. Jeg hadde fått i oppgave fra min veileder å tenke litt over hva jeg kunne ha behov for av tilrettelegging og hva utfordringer jeg hadde fysisk og psykisk med tanke på arbeidslivet. Dette var IKKE en enkel oppgave, men jeg klarte å notere meg noen punkter (uten at jeg skal gå nærmere inn på det her).

Så kom dagen, jeg skulle begynne å jobbe hos Innovi avd Marker. Jeg hadde til å begynne med en samtale med en av arbeidslederne hvor vi snakket litt om tilrettelegging, utfordringer og begrensninger, og litt om bedriften og hvordan saker fungerte. Litt mer informasjon enn hva jeg hadde fått på omvisningen. Her var det fra dag en fokus på meg. Ikke på hva jeg ikke klarte (pga helseutfordringene), men hva jeg faktisk kunne gjøre. Og, hva jeg kunne utrette med mine helseutfordringer i tankene.

Nesten umiddelbart ble det klart at siden jeg hadde truckførerbevis, førerkort kl.B og erfaring med både lager og transport, satte vi fokus på dette og jeg fikk arbeidsoppgaver som gikk ut på denne erfaringen. På denne måten fikk vi fort kartlagt på en effektiv og meget lite smertefull måte hva og hvor utfordringene lå ved min helse. Slik kunne vi bygge videre på «saken» og fortsette videre kartlegging av arbeidsevne og helse. Hele tiden hadde jeg jevnlige møter med både arbeidsledere ved avdelingen og veileder som hadde ansvar for saken min. Her ble man tatt godt vare på, og jeg følte at jeg faktisk var vert noe i forhold til andre kurs og tiltak jeg har hatt igjennom NAV disse årene.

Og, hele veien i Innovi, hver eneste dag ble man møtt av et smil. Man ble inkludert i alle deler av bedriften, man fikk hjelp der man trengte det, ga hjelp der det trengtes. Her, som sikkert ved mange andre slike bedrifter, er arbeidsstokken satt sammen av mennesker fra alle segmenter av samfunnet, alle aldre, alle med sine utfordringer, alle som en stor familie. Vi hjelper hverandre med å komme over våre utfordringer, og ansatte som ledere jobbet sammen med de samme oppgavene på gulvet.

Av forskjellige grunner kan jeg ikke fortelle noe detaljert om HVEM som jobber her. Slikt har med personvern å gjøre, men jeg kan fortelle i korte trekk slik at personer ikke kan identifiseres.

Av personer som jobber der finnes pensjonister som trenger litt å gjøre i hverdagen, uføre som trenger en mening med hverdagen, noen som har sosiale utfordringer, noen som har fysiske utfordringer. Her inkluderes alle, og alle er verdt like mye, uansett hvilken utfordring en måtte ha i livet.
Men, nå var det ikke bare mennesker som var ansatt her, det er også noen som er på «gjennomreise» igjennom denne bedriften slik som meg. Vi har av forskjellige grunner havnet utenfor arbeidslivet, og igjennom NAV har vi vert så heldige at vi fikk plass hos Innovi på veien tilbake til arbeidslivet, til uføre eller annet. Og, selv om noen av oss bare skulle være ved denne bedriften kun midlertidig, blir man like godt mottatt første som siste dag!

Jeg har nå «gått videre» og er i hospitering hos en ordinær bedrift i skrivende stund, men har fortsatt kontakt med avdelingen i Marker, og flere av de som jobber og jobbet der. Her har jeg fått flere gode venner, og jeg har også ved et par anledninger dumpet innom avdelingen for å hilse på og se åssen det går med alle sammen.

Noe jeg er evig takknemlig for, er inkluderingen man møter. Man er en av familien fra dag en, uansett hvor du kommer fra og ingen dømmer deg. Dette gir et enormt løft i selvtillit og pågangsmot! Og, det er noe som har hjulpet meg utrolig mye på veien videre til der jeg er i dag. Til tross for utfordringer i hverdagen som krever tilrettelegging, noe jeg ikke lenger ser på som noe negativt. Jeg ser ikke det negative i slikt lenger, jeg ser mulighetene. Selv om det er en ting jeg kanskje ikke klarer, så ser jeg heller mulighetene i utfordringene. Altså, mitt syn på hverdagen, sykdommen, livet og ikke minst vernede bedrifter er drastisk endret etter dette.

Jeg trur jeg skal avslutte om min historie med Innovi her, men kan skrive noen ord om bedriften generelt (som nevnt lenger opp her).

Innovi er delt opp i 3 avdelinger; Marker, Eidsberg og Trøgstad.
Ved alle avdelingene er det ansatte,både faste og midlertidige, som utgjør en forskjell for både seg selv og samfunnet. Og, ved alle avdelingene, som ved Marker, finnes det hele veien mennesker fra alle segmenter av samfunnet.

De utfører oppgaver som husvask, hagearbeide, it og telefon hjelp, bygging, flytting, rensing og så mye,mye mer.
Er det noe du trenger hjelp til, tar du bare kontakt med dem, og de hjelper deg så langt de har kapasitet. Enten det er snakk om offentlige, bedrifter eller privatpersoner, så påtar de seg oppgaver. Og, alt utføres på en meningsfylt måte for de ansatte hvor de kan bruke sine evner godt.

Jeg vil til slutt takke for all støtte og hjelp fra Innovi’s veiledere, arbeidsledere og ansatte så langt. Jeg ser frem til et videre samarbeid for fremtiden, og jeg kommer garantert ikke til å glemme denne bedriften.

Innovi på nett: www.Innovi.no
Innovi på fb: www.facebook.com/Innovivekst/

Har du synspunkter, spørsmål,  innvendinger eller kommentarer til denne teksten, ta kontakt via kontaktskjemaet. Alle henvendelser vil bli besvart fortløpende.

Kommentarer

Bokmerk permalink.

Om Basmoen

Eier og driver av Basmoen.com // CBRadio.no // CBForum.no Dedikert nerd på flere plan, og er stolt av det!

Kommentarer er stengt.