Personvernerklæring

Sist oppdatert Desember 2018

1  Innledning

Basmoen.com («jeg») er opptatt av at du skal ha tillit til meg og hvordan jeg behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer jeg derfor hvorfor detsamles inn informasjon om deg, hvordan denne informasjonen brukes og hvordan jeg tar hensyn til ditt personvern.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser.

Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Jeg, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at jeg bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

2  Hvilke personopplysninger har jeg om deg

Avhengig av hvilken informasjon du gir meg, hvordan du bruker tilgjengelige tjenester, og hvilke tillatelser du gir, har jeg disse opplysningene om deg:

 • Opplysninger om deg: Informasjon du oppgir når du oppretter en brukerkonto eller bestiller effekter, som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Du kan velge å gi mer informasjon om deg selv, som kjønn og bursdagsdato.
 • Kjøpsinformasjon: Informasjon jeg får når du kjøper effekter fra meg, som hva du har kjøpt, kortnummer og betalingsmetode (f.eks. Visa).
 • Kommunikasjon: Informasjon du gir når du har kontakt med meg, som eposter sendt mellom oss.
 • Opplysninger om bruk på nettsidene: Informasjon jeg får når du bruker vår nettside , som hva slags enhet du har (f.eks. mobil eller PC), IP-adresse, hvilke sider du besøker og hvilke funksjoner du bruker der.
 • Opplysninger fra partnere: Informasjon jeg får fra mine samarbeidspartnere. Jeg har for tiden ingen samarbeidspartnere, derfor vil dette punktet oppdateres dersom det vil bli relevant for nettsiden.
 • Profileringsopplysninger: Informasjon og antakelser jeg lager automatisk basert på de andre opplysningene (nevnt ovenfor) jeg har om deg, som dine preferanser og interesser og hvilke demografiske grupper du tilhører, med mindre du har motsatt deg dette.

3  Hva bruker jeg personopplysningene til

Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål:

 1. Tilby nettside og app: Jeg bruker opplysninger for å tilpasse min nettside til det tekniske utstyret du bruker. Jeg kan også bruke opplysningene til å tilpasse innholdet på nettsiden til hva jeg tror du er interessert i.
 2. Gjennomføre effektbestillinger: Jeg bruker opplysninger for å gjennomføre ditt kjøp av effekter, bl.a. for å sende deg effektene, motta betaling og lagre kjøpshistorikk.
 3. Opprette brukerkonto: Jeg bruker opplysninger dersom du oppretter brukerkonto, bl.a. for å gi deg tilgang med brukernavn og passord, for å lagre din kontaktinformasjon og betalingsinformasjon, og for at du kan se din kjøpshistorikk.
 4. Kundeservice: Jeg lagrer opplysninger som du gir og mottar dersom du har kontakt med meg for å yte service og administrere ditt kundeforhold.
 5. Statistikk: Jeg utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender for å forbedre og videreutvikle mine produkter og tjenester. Så langt det er mulig gjør jeg dette med anonyme opplysninger, uten at jeg vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.
 6. Markedsføring: Jeg bruker din kontaktinformasjon (f.eks. telefonnummer og epostadresse) til å sende deg anbefalinger og informasjon om mine kampanjer og effekter. Jeg kan bruke profileringsopplysninger for å gjøre anbefalingene og informasjonen mest mulig relevant for deg, med mindre du har motsatt deg dette. Hvis du ønsker det, vil jeg også sende deg anbefalinger og informasjon om mine samarbeidspartneres kampanjer.

Det rettslige grunnlaget for formål 14 og 5 er min berettigede interesse i å kunne tilby, videreutvikle og markedsføre mine tjenester.

Det rettslige grunnlaget for formål 23 og 4 er for å oppfylle min kontrakt med deg.

Det rettslige grunnlaget for formål kan også være ditt samtykke, dersom du har gitt meg dette. Det kan være nødvendig for å sende deg markedsføring dersom du ikke lenger har brukerkonto hos meg, eller dersom jeg sender deg markedsføring om mine samarbeidspartneres kampanjer.

4  Hvem deler jeg personopplysninger med

Jeg deler personopplysninger med selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til meg, slik som IT-leverandører. Jeg har avtaler med disse for å sikre ditt personvern.

Jeg kan utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til offentlige myndigheter, ved mistanke om lovbrudd.

Hvis du samtykker, kan jeg dele dine personopplysninger med mine samarbeidspartnere som beskrevet i ditt samtykke. Dette kan f.eks. være importører, produsenter og andre selgere og promotører, slik at de kan sende deg anbefalinger og informasjon som er relevante for deg, eller slik at de kan foreta egne markedsanalyser og tjenesteutvikling.

Jeg kan for øvrig dele anonymiserte opplysninger med samarbeidspartnere for bl.a. markedsanalyser og tjenesteutvikling.

5  Hvor lenge lagrer jeg personopplysninger

Jeg lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom jeg er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Under er en oversikt over hvor lenge jeg lagrer dine opplysninger:

 • Opplysninger om deg: Hvis du har brukerkonto hos meg, sletter jeg opplysningene når du sier opp brukerkontoen eller hvis du har vært inaktiv i over 12 måneder. Hvis du ikke har brukerkonto hos meg, sletter jeg opplysningene tre måneder etter kontakten fant sted med mindre du ber meg om å lagre opplysninger til neste kontakt.
 • Kjøpsinformasjon: Hvis du har brukerkonto hos meg, lagrer jeg kjøpshistorikken din (oversikt over hvilke effekter, tjenester etc. du har bestilt) i 12 måneder i din brukerprofil. Jeg sletter kortnummeret ditt tre måneder etter handelen fant sted, med mindre du ber meg om å lagre opplysningene til neste kjøp. Jeg lagrer transaksjoner og betalingsinformasjon i 5 år i henhold til bokføringsloven.
 • Opplysninger om bruk på nettsidene: Jeg lagrer informasjon om din bruk av mine nettsider i opptil 6 måneder.
 • Opplysninger fra partnere: Jeg lagrer eventuell informasjon fra samarbeidspartnere så lenge du har en aktiv brukerkonto hos meg eller så lenge du har samtykket. Jeg vil slette opplysningene dersom du sier opp brukerkontoen eller brukerkontoen har vært inaktiv i 12 måneder.
 • Kommunikasjon: Jeg lagrer kommunikasjon med mine kunder i tre år, med mindre jeg trenger å lagre det lenger, f.eks. i forbindelse med klager eller krav.
 • Profileringsopplysninger: Hvis du har brukerkonto hos meg, sletter jeg opplysningene når du sier opp brukerkontoen eller brukerkontoen har vært inaktiv i over 12 måneder. Jeg vil slette opplysningene tidligere hvis du motsetter deg å bli profilert.

6  Dine rettigheter

Du kan ha rett til å be meg å:

 • Gi deg ytterligere informasjon om hvordan jeg behandler dine personopplysninger.
 • Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.
 • Oppdatere dine personopplysninger.
 • Slette opplysninger som jeg ikke lengre har grunnlag til å oppbevare.
 • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger
 • Motsette deg automatiske individuelle avgjørelser, inkludert profilering.
 • Gi deg opplysninger du har gitt til meg i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller, der det er teknisk mulig, be meg om å overføre disse til en annen virksomhet.
 • Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt meg.

Vær klar over at det finnes begrensninger i disse rettighetene. Ta gjerne kontakt med meg hvis du vil ha mer informasjon om dette.

Hvis du mener at jeg behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil jeg gjerne at du kontakter meg slik at jeg kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.

7  Cookies

Jeg bruker cookies på våre nettsider for å sikre funksjonalitet på nettsiden, analysere nettrafikk og se hvilke områder på mitt nettsted du har besøkt. Vennligst les cookiepolicy for mer informasjon.

8  Endringer i personvernerklæringen

Jeg vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av min personvernerklæring på nettsiden.

9  Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du benytte følgende kontaktinformasjon:

Kontaktperson: Ole-Anders Basmoen

Telefonnummer: (+47) 922 29 542

E-postadresse: basmoen@basmoen.com

Adresse: 1870 Ørje

Kommentarer er stengt.